Van Zijl Tankpas

Van Zijl Tankpas

Wat kunt u met de Van Zijl tankpas?

De  Van Zijl tankpas is een creditcard voor bedrijven waarmee u brandstoffen en shopartikelen kunt afrekenen. Facturatie vindt plaats op basis van tweewekelijkse incasso. U ontvangt van ons een factuur gespecificeerd per tankpas waarbij kenteken- en kilometerregistratie tot de mogelijkheden behoren.

Gebruiksvoorwaarden van de Van Zijl tankpas

 1. Het gebruiksrecht van de tankpas kost eenmalig € 11,34. Het eigendom blijft echter bij tankstation Van Zijl;
 2. Bij verlies, diefstal of onbruikbaar raken van de tankpas, dient deze vervangen te worden door een ander, waarbij wederom € 11,34 dient te worden betaald;
 3. In het geval de tankpas binnen het jaar onbruikbaar raakt en de houder zorgvuldig met deze is omgegaan, wordt de pas kosteloos vervangen;
 4. Misbruik door diefstal of verlies van de tankpas is voor rekening van de houder.
  De diefstal of het verlies dient z.s.m. door de houder te worden doorgegeven aan de administratie van tankstation Van Zijl.
  De tankpas wordt dan geblokkeerd;
 5. Met de tankpas kunnen door alle tankstation Van Zijl geleverde goederen/diensten worden afgerekend;
  Misbruik hiervan door (ex)werknemers van uw bedrijf is niet voor rekening van tankstation Van Zijl;
 6. De pincode is uniek voor elke tankpas en dient zorgvuldig te worden bewaard, gescheiden van de tankpas;
 7. Indien incasso niet meer mogelijk is worden de uitstaande tankpassen geblokkeerd en worden € 3,00 administratiekosten doorbelast per stornering;
 8. In geval de houder van de tankpas de pincode niet meer weet kan deze uit veiligheidsoverwegingen niet door personeel van tankstation Van Zijl worden verschaft.
  De pincode kan alleen op verzoek bij onze administratie worden opgevraagd.
  De pincode wordt na legitimatie opnieuw afgegeven;
 9. Uw bedrijf dient minimaal 1 jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, een kopie hiervan dient u bij de aanvraag toe te voegen.