Diesel

Diesel

Eigenschappen Eenheid Specificatie Testmethoden
Uiterlijk helder en schoon Visueel
Kleur < 1,5 NEN-ISO 2049
Dichtheid bij 15 C kg/m³ 820 – 845 NEN-EN-ISO 12185
Viscositeit bij 40 C mm²/s 2,00 0 4,50 NEN-EN-ISO 3104
Centaangehalte > 51 ISO 5165 : 1998
Centaanindex > 48 NEN-EN-ISO 4264
Vlampunt C > 55 NEN-ISO 2719
Destilatie NEN-ISO 3450 : 1998
– overgedestilleerd bij 250 C % v/v < 65
– overgedestilleerd bij 345 C % v/v > 85
95 % v/v (overgedestilleerd)  C  < 360
As  % m/m < 0,01 NEN-EN-ISO 6245
Koolresidu (bij 10% destillatieresidu) % m/m < 0,30 NEN-ISO 6615
Zwavel mg/kg < 10 NEN-EN-ISO 8754
CFPP klasse B C  mei t/m sept max. 0 NEN-EN 116
CFPP klasse C C mrt / apr / okt max. -5
CFPP klasse D C nov max. -10
CFPP klasse F C dec / jan / feb max. -20
Verontreiniging mg/kg < 24 NEN-EN 12662
Water mg/kg < 200 NEN-EN-ISO 12937
Oxidatiestabiliteit g/m³ < 25 NEN-EN-ISO 12205
Microbiologische verontreiniging cfu/1 nihil IP 385
Koperstrip corrosie (3 uur bij 50 C) belasting klasse 1 ISO 2160
Smerend vermogen (corr. Wsd 1,4 bij 60 C) micron > 460 ISO 12156-1
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen % (m/m) < 11 IP 391 : 1995