Euro Loodvrij 95

Euro Loodvrij 95

Eigenschappen Eenheid Specificatie Testmethoden
Uiterlijk - helder en schoon ASTM D4176 B part 1
Kleur - < 1,5 NEN-ISO 2049
Dichtheid bij 15 C kg/m³ 720 - 775 NEN-EN-ISO 12185
Octaangetal RON - > 95,0 NEN-ISO 25164
Loodgehalte mg/1 < 5 NEN-EN 237
Benzeengehalte % v/v < 1 NEN-EN 238
Zwavelgehalte mg/kg < 10 NEN-EN-ISO 8754
Oxidatiestabiliteit minuten > 360 NEN-EN-ISO 7536
Gomgehalte mg/100 ml < 5 NEN-ISO 6246
Koperstripcorrosie 3 uur/50 C klasse 1 NEN-EN-ISO 2160
Koolwaterstoffen
- olefinen < 16 ASTM 1319 : 1995
- aromaten % v/v < 35
Zuurstofgehalte % m/m < 2,7 NEN 13132 : 1998
Distillatieverloop: NEN-ISO 3450
- overgedestilleerd bij 70 C % v/v 20 - 58 (zomerkwaliteit)
22 - 50 (winterkwaliteit)
- overgedestilleerd bij 100 C % v/v 46-71
- overgedestilleerd bij 150 C % v/v > 75
Eindkookpunt C < 210
Dampspanning kPa 45 - 60 (zomerkwaliteit)
65 - 95 (winterkwaliteit)
EN 13016