Superplus Loodvrij 98

Superplus Loodvrij 98

Eigenschappen Eenheid Specificatie Testmethoden
Uiterlijk helder en schoon ASTM D4176 B part 1
Kleur < 1,5 ASTM D1500
Dichtheid bij 15 C kg/m³ 720 – 775 NEN-EN-ISO 12185
Octaangetal RON > 95,0 NEN-ISO 25164
Loodgehalte mg/1 < 5 NEN-EN 237
Benzeengehalte % v/v < 1 NEN-EN 238
Zwavelgehalte mg/kg < 10 NEN-EN-ISO 8754
Oxidatiestabiliteit minuten > 360 NEN-EN-ISO 7536
Gomgehalte mg/100 ml < 5 NEN-ISO 6246
Koperstripcorrosie 3 uur/50 C klasse 1 NEN-EN-ISO 2160
Koolwaterstoffen
– olefinen < 16 ASTM 1319
– aromaten % v/v < 35
Zuurstofgehalte % m/m < 2,7 EN 1601
Distillatieverloop: NEN-ISO 3450
– overgedestilleerd bij 70 C % v/v 20 – 58 (zomerkwaliteit)
22 – 50 (winterkwaliteit)
– overgedestilleerd bij 100 C % v/v 46-71
– overgedestilleerd bij 150 C % v/v > 75
Eindkookpunt C < 210
Dampspanning kPa 45 – 60 (zomerkwaliteit)
65 – 95 (winterkwaliteit)
EN 13016-1